פרטים נוספים במרכז המידע או אצל ערן בטלפון 8365959
-
052
english.on.phone@gmail.com
אימייל
-
אינגליש-פון
לימודי אנגלית מדוברת
מפתח תשובות
אגת
לימודים בע"מ
שיטות  מתקדמות להקניית יכולת דיבור באנגלית
-
2118830
077
רחוב זיכרון יעקב 17 דירה 6 פתח תקוה
מרכז מידע ארצי
המשפט באנגלית המשפט בעברית
It is one o'clock. השעה אחת
It is half past one השעה אחת וחצי
It is 10 minutes past  one השעה עשר דקות אחרי אחת
It is 10 minutes to one השעה 10 דקות לפני אחת
How do I get to the market ? איך אני מגיע לשוק ?
Turn left on the first corner פנה ימינה בפניה הראשונה