אינגליש-פון
לימודי אנגלית מדוברת
listening
קריינות בתוכניות אינגליש-פון
רמה 2 שיעור 7
רמה 2 שיעור 8
רמה 2 שיעור 9
רמה 2 שיעור 10
רמה 2 שיעור 11
רמה 2 שיעור 12
רמה 2 שיעור 13
רמה 2 שיעור 14
רמה 2 שיעור 15
רמה 2 שיעור 16
רמה 2 שיעור 17
רמה 2 שיעור 18
רמה 2 שיעור 19
רמה 2 שיעור 20
רמה 2 שיעור 21
רמה 4 שיעור 13
רמה 4 שיעור 14
רמה 4 שיעור 15
רמה 4 שיעור 16
רמה 4 שיעור 17
רמה 4 שיעור 18
רמה 1 שיעור 7
רמה 1 שיעור 8
רמה 1 שיעור 9
רמה 1 שיעור 10
רמה 1 שיעור 11
רמה 1 שיעור 12
רמה 1 שיעור 25
רמה 1 שיעור 26
רמה 1 שיעור 27
רמה 1 שיעור 28
רמה 1 שיעור 29
רמה 1 שיעור 30
רמה 1 שיעור 31
רמה 1 שיעור 32
רמה 1 שיעור 33
רמה 1 שיעור 34
רמה 1 שיעור 35
רמה 1 שיעור 36
רמה 3 שיעור 1
רמה 3 שיעור 2
רמה 3 שיעור 3
רמה 3 שיעור 4
רמה 3 שיעור 5
רמה 3 שיעור 6
רמה 3 שיעור 7
רמה 3 שיעור 8
רמה 3 שיעור 9
רמה 3 שיעור 10
רמה 3 שיעור 11
רמה 3 שיעור 12
רמה 3 שיעור 13
רמה 3 שיעור 14
רמה 3 שיעור 15
רמה 3 שיעור 16
רמה 3 שיעור 17
רמה 3 שיעור 18