אינגליש-פון תנאי הרשמה

אגת לימודים בע"מ מתחייבת שמנחה מטעמה יעבוד עם התלמיד על הערכה המתאימה לרמתו עד לשליטה מלאה של התלמיד בדיבור בכל המילים והמשפטים שבערכה שקיבל. 
לתלמיד זכות לקבל החזר שכר לימוד בניכוי 15 אחוז דמי הרשמה וטיפול בהתקיים כל הכללים הבאים:
א. המנחה לא הצליח להביא את התלמיד לשליטה בנושאי הלימוד שבערכה למרות שכל  שיעורי הקורס בוצעו
    כמתוכנן כולל שיעורי חזרה נוספים .
ב. התלמיד התכונן לשיעורים וביצע את כל תרגילי החוברת והקלטת לפני כל שיעור.
ג. התלמיד היה מוכן להקדיש מזמנו להכוונה ושיחות נוספות מעבר למתוכנן במטרה להביאו לשליטה בחומר.

הפסקת לימודים 
תלמיד המעוניין להפסיק את לימודיו בקורס ישלח על כך הודעה לחברה בכתב או באימייל לא יאוחר מ 45 יום מיום ההרשמה.
במידה ובקשת הביטול תהיה לפני  השיעור הראשון  - והתלמיד יחזיר את הערכה מבלי שנפתחה יהיה החזר כספי מלא בניכוי 15% (ממחיר הקורס המלא –12 שיעורים) דמי הרשמה וטיפול, במקרה והערכה נפתחה יהיה החזר מלא בניכוי 25%.
במידה ובקשת הביטול תהיה אחרי השיעור הראשון - יהיה החזר מלא בניכוי 25% (דמי טיפול הרשמה וערכה). כמו כן יחויב התלמיד בעלות מלאה של השיעורים שהתקיימו ובעלות מופחתת( 30% )לגבי השיעורים שלא התקיימו עקב הביטול.
במידה ובקשת הביטול תהיה מעבר ל 45 יום מיום ההרשמה
- לא יהיה החזר כספי.
הפסקה זמנית של הלימודים - תלמיד יהיה רשאי לעשות הפסקת לימודים זמנית שתימשך עד שנתיים. במידה והפסקת הלימודים תהיה יותר מ 3 חדשים יהיה התלמיד זכאי בעת שיחודשו הלימודים אחרי ההפסקה לשיעור חזרה על החומר שנלמד עד ההפסקה
.
פרטים נוספים במרכז המידע או אצל המנחה הראשי ערן סיטי בטלפון
8365959
-
052
אימייל -
english.on.phone@gmail.com   
אגת
לימודים בע"מ
שיטות  מתקדמות להקניית יכולת דיבור באנגלית
-
2118850
077
רחוב זיכרון יעקב 17 דירה 6 פתח תקוה
מרכז מידע ארצי
מחיר בשקלים תוספות מספר שעורים בסיסי שם התכנית
630 בחינה ושעורי השלמה 7 אינגליש-פון - על קצה המזלג
1200 בחינה ושעורי השלמה 14 אינגליש-פון - סטנדרט
1700 בחינה ושעורי השלמה 21 אינגלישפון - מורחב
2200 בחינה ושעורי השלמה 28 אינגליש-פון כפול
אינגליש-פון מסלולי הלימוד
אינגליש-פון
לימודי אנגלית מדוברת
מחירים ותנאי הרשמה