אגת
לימודים בע"מ
שיטות  מתקדמות להקניית יכולת דיבור באנגלית
-
2118830
077
רחוב זיכרון יעקב 17 דירה 6 פתח תקוה
מרכז מידע ארצי
אינגליש-פון
לימודי אנגלית מדוברת
איזור תלמידים
אבא מפחיד
קישורים לסירטוני וידאו  
קישורים לנושאים כללים  
רשויות ממשלתיות בישראל
IBA NEWS
Jerusalem Post
בדיחות
קישורים למילונים מקצועיים  
מילון חשבונאות ומיסים
מילון חילן תק לשכר ותנאי עבודה
מילון כלכלי לומדון
מילון נדלן ובנייה
אתרים חיצוניים ללימוד אנגלית
תרגולי האזנה רמה גבוהה
אותיות באנגלית זיהוי קריאה כתיבה צליל
תרגול האזנה-טופל